Skip to main content
Monthly Archives

maj 2018

Polityka prywatności

By Bez kategorii

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna na równi z tajemnicą zawodową radców prawnych i doradców podatkowych. Poniżej znajdą Państwo  podstawy prawne przetwarzania  oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych. Wykorzystujemy podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania WTA.

 

 

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. WTA przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, chcemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

 

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych. Wdrożyliśmy ramowe politykii  procedury obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo i regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

Prosimy o zapoznanie sie z poniższą polityką.

 

 

Informacja o polityce prywatnosci WTA