Skip to main content

Wiedza

Filter

Bez kategorii

Fundacja rodzinna a ceny transferowe

30 kwietnia 2024
Fundacja rodzinna a ceny transferowe W 2023 r. zostały wprowadzone przepisy dotyczące fundacji rodzinnych. Zainteresowanie…
Bez kategorii

Jakie wyzwania dla podatników niesie KSeF w zakresie rabatów posprzedażowych?

17 stycznia 2024
KSeF a rabaty posprzedażowe? Na rynku bardzo często dochodzi do sytuacji, w których przedsiębiorcy udzielają…
Bez kategorii

Polityka prywatności

25 maja 2018
Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna na równi z tajemnicą zawodową radców prawnych i…
Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna na równi z tajemnicą zawodową radców prawnych i doradców podatkowych. Poniżej znajdą Państwo  podstawy prawne przetwarzania  oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych. Wykorzystujemy podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania WTA.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. WTA przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, chcemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych. Wdrożyliśmy ramowe politykii  procedury obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo i regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

Prosimy o zapoznanie sie z poniższą polityką.

Informacja o polityce prywatnosci WTA