Skip to main content

WTA posiada szerokie doświadczenie w zakresie podatkowych aspektów obrotu nieruchomościami. Nasza praktyka obejmuje analizę oraz wsparcie Klientów w zakresie zbycia/nabycia nieruchomości, badania podatkowego spółek nieruchomościowych, cen transferowych, podatkowych aspektów finansowania, restrukturyzacji działalności, sporów w zakresie nieruchomości i odpowiedniego zabezpieczania transakcji nieruchomościowych.